Jeg skal til Nordpolen! / I’m going to the North Pole!

[English below]

Om under to uker legger ut på tur, og turen går ikke hvor som helst. Jeg skal nemlig til Nordpolen! Jeg har mye å forberede, og er sikker på at jeg kommer til å oppleve mye spennende underveis, så dere som er nysgjerrige kan følge reisen min på denne bloggen.

Det er vanligvis noen spørsmål rundt hvorfor og hvordan jeg skal komme meg til Nordpolen, så derfor jeg har laget en liste under av de vanligste spørsmålene jeg har fått når jeg har sagt jeg skal dit.

Hvorfor skal du til Nordpolen?

Jeg skal dit i forbindelse med jobb. Jeg jobber som doktorgradsstipendiat på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og forsker på arktisk teknologi og marine operasjoner i Arktis (jeg skal lage et eget innlegg senere hvor jeg skriver litt mer om det jeg driver med). I forskning trenger man gjerne data å forske på, og derfor har jeg vært så heldig å få være med på en forskningsekspedisjon som skal dit slik at jeg kan samle inn data til forskningsarbeidet jeg skal gjøre i doktorgraden min.

Hvordan skal du komme deg til Nordpolen?

Heldigvis slipper jeg å gå på ski! Vi skal seile med en svensk isbryter som heter Oden. Jeg vil fortelle mer om skipet senere, for skipet og isbrytere generelt er ganske kule! Oden er leid inn til å være med på den svensk-kanadiske forskningsekspedisjonen Arctic Ocean 2016, hvor vi skal seile sammen med den kanadiske isbryteren CCGS Louis S. St-Laurent. Hvis du er interessert i å lese mer om ekspedisjonen kan du gjøre det her hos det svenske Polarforskningssekretariatet.

 

Isbryteren Oden

Isbryteren Oden  i Helsingborg da jeg var på workshop der i mai. Du ser skipet forfra (altså baugen).

 

Kan dere kjøre skip helt frem til Nordpolen?

Ja, mest sannsynlig! Oden og mange andre skip har vært på Nordpolen tidligere. Hele Polhavet i Arktis (der Nordpolen er) er et hav, i motsetning til Antarktis/Sydpolen som er mest land. Så hvorvidt vi kommer helt frem til Nordpolen kommer an på hvor tykk isen er, og om skipet klarer å bryte den opp. Siden vi skal dra på sommeren er isen på sitt tynneste, og mest sannsynlig går det helt fint. Jeg håper jeg kan poste en selfie fra Nordpolen her om noen uker!

Antarktis vs. Arktis (bilde fra Ice Stories)

Hvor lenge skal du være borte?

Ekspedisjonen varer i seks uker. Vi drar fra Svalbard den 8. august, og kommer tilbake 20. september.

Har dere internett?

Vi har ikke internett. Vel, nesten ikke. Så langt nord er det nesten ingen mennesker eller skip, derfor er det veldig få satellitter som går i bane der. Derfor er det veldig begrenset med kommunikasjonsmuligheter. Heldigvis får vi kontakt med en satellitt noen ganger om dagen, og da kan vi sende e-post ut med små vedlegg. Så ved hjelp av litt triksing får jeg postet her. Videoer kommer når jeg er tilbake! Derimot får jeg ikke surfet på internett, den eneste kommunikasjonen jeg har med omverdenen er via e-post og satellittelefon (som er dyrt og ganske dårlig forbindelse).

Gleder du deg til å dra?

Jeg gleder meg supermasse, og gleder meg til å fortelle mer om hva jeg opplever.

Håper dette var et oppklarende første innlegg. Mer kommer! Og hvis du lurer på noe er kommentarfeltet åpent!

Ville du vært med til Nordpolen hvis du fikk sjansen?


In less than two weeks, I am going on an expedition. Not anywhere either – I’m going to the freakin’ North Pole! This is a pretty unique opportunity, not that many people get the chance to go there. Therefore, I wanted to create this blog so those who are interested can follow me during the expedition. I am sure there will be many interesting experiences I can tell you about! Of course, I have a lot to prepare in advance, which I will also blog about here.

I am sure there are some questions about why and how I will get to the North Pole. Therefore, I have made a (hopefully) enlightening Q&A below of the most common questions people ask when they hear I’m going to the North Pole.

Why are you going to the North Pole?

Because of my work. I am working as a PhD candidate at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). My research is related to Arctic technology and marine operations in the Arctic. I will do a separate post later where I write more about my work. Of course, as a researcher you want to have data to do research on. Therefore, I have been so fortunate that I get to join a research expedition going there, so I can collect data for the work I will do later in my PhD work.

How will you get to the North Pole?

Fortunately I don’t have to ski! We are sailing on the Swedish icebreaker Oden. I will tell you more about her later, because the ship and icebreakers in general are pretty cool! Oden is hired for the Swedish-Canadian expedition Arctic Ocean 2016. We are also sailing together with the Canadian coast guard vessel and icebreaker CCGS Louis S. St-Laurent. If you are interested in reading more about the expedition, you can do it on the Swedish Polar Research Secretariat’s pages here.

Isbryteren Oden

Icebreaker Oden in Helsingborg when we had a workshop there in May. Here, you see her front (bow).

Can you sail all the way to the North Pole?

Yes, most likely. Oden, and many other ships have been to the North Pole previously. The North Pole is located in the Arctic Ocean (where the North Pole is), and the pole point is in the middle of the ocean (see image below). This is unlike the South Pole, which is in Antarctica which is mostly land. Whether or not we can sail to the North Pole depend on the ice thickness. But since we’re going during summer, the ice is on it’s thinnest, and most likely it will be no problem. I hope I can post a selfie from the North Pole here in a few weeks!

Antarctica vs. Arctic (image from Ice Stories)

How long will you be away for?

The expedition lasts six weeks. We are leaving from Svalbard on 8 August, and return on 20 September.

Do you have internet on board? 

We don’t have internet. Well, almost not. There are very few people that far north, and therefore also very few communications satellites. We are able to connect with satellites a few times a day, and can send and receive e-mails. So that is how I can post to the blog. But no surfing on the internet, the only communications with the world is through e-mail and satellite phone (which is expensive and not so good).

Are you looking forwards to going?

I am super excited! And I am also looking forwards to writing about my experiences.

Hopefully, this have cleared the situation up some. Stay tuned for mor to come! If you have questions I am happy to receive them in the comments below!

Would you go to the North Pole if you got the chance?

Advertisements

2 thoughts on “Jeg skal til Nordpolen! / I’m going to the North Pole!

  1. Pingback: Offline? Ingen underholdning på deg! | Runa Skarbø

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s