Contact

Mens jeg er på ekspedisjon (8. august til 20. september) kan jeg kun kontaktes på:
While I am on the expedition (8 August to 20 September) I can be contacted only on: runa.skarbo[at]ao16.polar.se.


E-mail: runa.skarbo[at]gmail.com

Instagram: runaska

Twitter: @runaskarbo