Media links

NRK P3, Hallo P3-spalten Utenriksstudentene, “Utenriksstudenten på Svalbard!” (II), 11.10.2016

NTNU TechZone, “Follow me to the North Pole“, 18.09.2016

Gemini, “Three Arctic researchers at North Pole“, 25.08.2016

NRK P3, Hallo P3-spalten Utenriksstudentene “Runa er snart på Nordpolen” (I), 22.08.2016

NRK Trøndelag, “Reiser til Nordpolen for å forske på isen“, 07.08.2016

Universitetsavisa, “NTNU-stipendiater reiser til Nordpolen på forskningstokt“, 05.08.2016

Maritime.no, “Drar til Nordpolen for å finne ut hvordan skip kan takle isen“, 01.08.2016